Fågel för omplacering

Fåglar som är placerade hos SPCA Sweden väntar på att få ett permanent hem. Möjlighet ges att besöka dem före adoption och bilda sig en egen uppfattning samt skapa en relation som underlättar flytten till det slutliga hemmet.

.

Intresseanmälan         Intresseanmälan ”Önskar adoptera ett djur”
Vår verksamhet SPCA Sweden är en ideell förening som tar emot, vårdar/rehabiliterar djur som hotas av avlivning pg a olika anledningar, vanvårdade djur eller de djur...