Vad händer när ett djur kommer in till oss?

Vad händer när ett djur kommer in till oss?

Vi tar väl hand om alla djur som kommer till oss. De får professionell vård och tillsyn utifrån våra högt ställda krav. Djuren bedöms individuellt med hänsyn till fysisk och psykisk status i ett så kallat vård- och tillsynsprogram. Samtliga djur kontrolleras regelbundet av veterinär.

De flesta djur som kommer till oss kommer in via olika myndigheter och privatpersoner.

Våra djur är veterinärbesiktade, vaccinerade, id märkta och avmaskade innan dom får nya hem.