För företagare:

Det finns många olika sätt ni som företagare kan hjälpa till att ge våra djur en långsiktig trygghet.

Ni kan antingen skänka oss saker och ting som foder, förbrukningsmatriel och dylikt.

Eller så kan ni skänka en aktiegåva till oss där ni skänker en del av er vinst till våra djur.

För mer information kontakta oss via e-post eller telefon.