Styrelsen

Styrelsen för SPCA Sweden:

Ordförande: Mikael Gustavsson

Kassör: John Olsson

Sekreterare: Sara Nordahl

Ledamot: Sebastian Borg

Ledamot: Sanna Rhodin

Suppleant: Sanna Brobeck