Om oss

SPCA Sweden startade i början av 2014 och har etablerat sin organisation enligt RSPCA´s principer och riktlinjer. Och i enlighet med Svenska lagar och förordningar.

En viktig del av vårt uppdrag är pedagogik. Genom utbildning av volontärer och engagemang för förebyggande SPCA Sweden vill vi skapa medvetande för det ansvar och de skyldigheter som det innebär att äga ett djur. Vi gör detta med avsikt att få individer att ta mer ansvar för sina handlingar, så att vi kan skapa god välfärd och livskvalitet för djuren.

SPCA Sweden vill behålla en ödmjuk linje. Det kan finnas många anledningar till varför saker och ting kan gå fel med djurhållningen. Vi tror att det finns ett sätt att konstruktivt kritisera vad som gått fel. Det som fungerar är förändring och förbättring.

SPCA Sweden är en idéel förening som inte är politiskt aktiv. Vi strävar hela tiden efter de svenska lagar, regler och förordningar som finns.

Utveckling
Vår förening är under utveckling vilket gör att vi har en kontinuerlig omprövning på vårt sätt att arbeta på. Detta är en process där hänsyn bör tas till alla´s intressen och utmaningar

En viktig del av vårt uppdrag är pedagogik. Genom utbildning av volontärer och engagemang för förebyggande vill SPCA Sweden skapa medvetande för det ansvar och de skyldigheter som det innebär att äga ett djur. Vi gör detta med avsikt att få individer att ta mer ansvar för sina handlingar, så att vi kan skapa god välfärd och livskvalitet för djuren

SPCA Sweden´s syfte är att skapa en fristad för hemlösa och misshandlade djur i Sverige. Vi vill vara en naturlig resurs i räddningsarbetet där djur är inblandade, samt bistå med akut mottagning för alla typer av djur

SPCA Sweden
Västrarp 108
286 91 Örkelljunga
Tel: 0435 – 53695
Org nr: 802477-0409
BankGiro: 540-5030