Stöd oss

SPCA Swedens verksamhet finansieras genom donationer samt stöd från vänner och sponsorer.

Vi är också beroende av mycket ideellt arbete. Då och då, efter behov, annonserar vi här på hemsidan efter fler volontärer samt andra insatser. Vi förbehåller oss dock rätten att vara selektiva utifrån tidigare hunderfarenhet och annat.

För att donera så kan ni sätta in valfritt belopp till BankGiro: 540-5030

Skänk ett stall dygn:
För att ge ett djur tak överhuvudet för endast 200 kr.

Månadsgivare:
Som månadsgivare ger du djuren en långsiktig trygghet. Ni kan stödja med valfritt belopp i månaden.

Företagssponsring:
Det finns olika sätt ni som företag kan stödja oss!