Häst för omplacering

Hästar som är placerade hos SPCA Sweden väntar på att få ett permanent hem. Möjlighet ges att besöka hästen före adoption och bilda sig en egen uppfattning samt skapa en relation som underlättar flytten till det slutliga hemmet.