Medlem i SPCA Sweden

Ni har 2 olika alternativ att välja medlemskap i SPCA Sweden, den vanligaste är stöd medlem.

Fullvärdig Medlem.
Årsavgift: 1500 kr

Stödmedlem.
Årsavgift: 250 kr

Medlemsavgiften inbetalas till vårt Bankgiro: 540-5030 märk gärna med ert personnummer.

.

Lenas lek och fritid Erbjuder fri rådgivning och träning Erbjuder fri rådgivning och träning till hundägare som adopterar hund från SPCA Sweden. Nya Lenas Lek och Frit...
Våra vänner Här presenterar vi de företag och organisationer som stödjer oss i vår verksamhet. Besök dem gärna och läs vidare om deras verksamhet.