Hänt hos oss

Studiebesök

realgymnasietElever från Realgymnasiet-Helsingborg

.

SLU Uppsala på studiebesök hos SPCA SLU Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, på studiebesök hos SPCA Fakulteterna för naturresurser och jordbruksvetenskap samt för veterinärmedicin o...
Studiebesök Studiebesök Elever från Realgymnasiet-Helsingborg