Medlem i SPCA Sweden

Ni har 2 olika alternativ att välja medlemskap i SPCA Sweden, den vanligaste är stöd medlem.

Fullvärdig Medlem.
Årsavgift: 1500 kr

Stödmedlem.
Årsavgift: 250 kr

Medlemsavgiften inbetalas till vårt Bankgiro: 540-5030 märk gärna med ert personnummer.