Donera via sms!

För att donera via sms så skickar ni ett sms till 72672 med texten ”spca 50″ utan ” för att donera 50 kr.

Följande belopp har ni möjligheten att donera:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200
250, 300, 350, 400, 450 och 500

ex.

spca 400
Skickas till 72672.

Ni har nu donerat 400 kr.

Hur kan jag hjälpa till?

Hur kan jag hjälpa till?:

SPCA Sweden är en förening baserad på frivilligt arbete och ekonomisk stöd. Det finns många bra och spännande sätt som du kan hjälpa vår förening – både stort och smått.

I första hand så är ekonomiska donationer det viktigaste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att hjälpa djuren.

Vi uppmuntrar människor från alla sociala bakgrunder att hjälpa oss. Vi inser värdet av varje åtgärd som bidrar till att ge djur ett bättre liv – både direkt och indirekt, och är därför tacksam för alla de ansträngningar som du vill bidra med till SPCA Sweden.

Nedan följer några exempel på hur du kan hjälpa djur i ditt samhälle genom att hjälpa oss i vår strävan för ett bättre liv för alla djur.

En timme över:
Sprida information om SPCA Sweden till era vänner, familj eller arbetskollegor.
Berätta om SPCA Sweden på Facebook eller andra sociala medier.
Ge oss tips och råd när det gäller hur vi kan visualisera och bidra till ditt samhälle .

En dag över:
Hjälp till vid ett evenemang i närheten av dig. Där vi samlar in pengar till djuren.
Samla in saker som du kan sälja på egen loppmarknad för att samla in pengar för SPCA Sweden
Sticka eller sy filtar till djuren.
Skapa andra föremål till djuren.

En kväll då och då
Informera SPCA Sweden om dina yrkeskunskaper, eller något som du tror kan vara till hjälp och nytta för förenings utveckling. Då kan vi kontakta dig och se om du kan hjälpa till när vi behöver dig.
Donera utrustning till djuren.
Delta för att lära barn om djurskydd i teori och praktik.

En gång i veckan engagemang
Gå med i vårt nätverk av volontärer som hjälper oss med djur som kommer till oss. Att vara volontär är mycket givande, men kräver tålamod, förståelse och engagemang.
Motionera våra djur som genomgår en rehabiliteringsprocess

Vi betonar följande personliga egenskaper hos dem som vill arbeta som volontär i SPCA Sweden:
Empatisk och tålmodig
Tillförlitlig och korrekt
Visar positiva attityder och gott uppförande
Bra humor och engagemang
Att förstå och utöva sekretess och integritet