SLU Uppsala på studiebesök hos SPCA

SLU Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, på studiebesök hos SPCA
Fakulteterna för naturresurser och jordbruksvetenskap samt för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit.